• Slide Banner La Luna Resort Nha Trang

CHÍNH SÁCH HỢP TÁC ĐẦU TƯ CĂN HỘ NGHỈ DƯỠNG

SWISSTOUCHES LA LUNA RESORT NHA TRANG

» 100 khách hàng đầu tiên sẽ được tặng tour du lịch châu Âu 6 NGÀY 5 ĐÊM và trải nghiệm tại hệ thống nghỉ dưỡng Swisstouches Hotels & Resorts

» 100 khách hàng tiếp theo (101 đến 200) sẽ được tặng tour du lịch Trung Quốc 5 NGÀY 4 ĐÊM và trải nghiệm tại hệ thống Swisstouches Hotels & Resorts

Lưu ý: Chương trình áp dụng cho 200 căn đầu tiên

I. CHÍNH SÁCH SWISSTOUCHES LA LUNA RESORT NHA TRANG

1. Điều kiện, thời gian hợp tác đầu tư

» Năm tài chính: tính từ 01/01 – 31/12 hàng năm

» Điều kiện đầu tư: Chủ đầu tư sẽ thuê lại căn hộ đầu tư của nhà đầu tư thứ cấp để kinh doanh trong suốt thời gian hợp tác đầu tư

» Thời gian hợp tác đầu tư: từ 01/2015 để 01/2065. Sau thời gian hợp tác đầu tư, nhà đầu tư thứ cấp có toàn quyền quyết định về căn hộ đầu tư.

2. Tổng giá trị đầu tư, lợi nhuận hợp tác đầu tư

» Tổng giá trị đầu tư: là giá trị căn hộ đầu tư tính theo đô la Mỹ (USD) (không bao gồm các loại thuế, phí). Tại thời điểm ký hợp đồng hợp tác đầu tư (mua/bán) căn hộ, tổng giá trị đầu tư được quy đổi thành tiền đồng Việt Nam theo tỷ giá USD/VNĐ công bố bởi Chủ đầu tư.

» Lợi nhuận hợp tác đầu tư: là lợi nhuận chia sẻ giữa Chủ đầu tư và Nhà đầu tư thứ cấp. Nhà đầu tư thứ cấp được quyền lựa chọn việc tính lợi nhuận hợp tác đầu tư tính theo đô la Mỹ (USD) hoặc đồng Việt Nam (VNĐ) tại thời điểm ký hợp đồng hợp tác đầu tư. Lựa chọn này được áp dụng cho toàn bộ thời gian hợp tác đầu tư.

CAM KẾT LỢI NHUẬN

Chính sách hợp tác

THANH TOÁN LỢI NHUẬN HỢP TÁC ĐẦU TƯ

Thanh toán lợi nhuận

CAM KẾT MUA LẠI VÀ CHIA SẺ ĐÊM NGHỈ

Cam kết mua lại và tặng đêm nghỉ dưỡng

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN

Tiến độ thanh toán

ƯU ĐÃI KHÁCH HÀNG VAY VỐN

Ưu đãi vay vốn La Luna Nha Trang

VẬT LIỆU HOÀN THIỆN VÀ TRANG THIẾT BỊ BÊN TRONG

CĂN HỘ CONDOTEL LA LUNA NHA TRANG

VẬT LIỆU HOÀN THIỆN VÀ TRANG THIẾT BỊ 1

VẬT LIỆU HOÀN THIỆN VÀ TRANG THIẾT BỊ 2

vật liệu hoàn thiện La Luna Nha Trang

Trọn bộ tài liệu
​Swisstouches La Luna Nha Trang