mặt bằng tòa Sea dự án Flamingo Cát Bà - tầng 14

mặt bằng tòa Sea dự án Flamingo Cát Bà – tầng 14