mặt bằng tòa Sea dự án Flamingo Cát Bà - tầng 5

mặt bằng tòa Sea dự án Flamingo Cát Bà – tầng 5