mặt bằng tòa Sea dự án Flamingo Cát Bà - tầng 7

mặt bằng tòa Sea dự án Flamingo Cát Bà – tầng 7