Mặt bằng tầng 5, 3PN loại 10

Mặt bằng tầng 5, 3PN loại 10