Mặt bằng tầng 5, 1PN cộng loại 6

Mặt bằng tầng 5, 1PN cộng loại 6