Mặt bằng tầng 6, 1PN cộng loại 1

Mặt bằng tầng 6, 1PN cộng loại 1