Tầng 6 căn 1PN (+) loại 2

Tầng 6 căn 1PN (+) loại 2