Tầng 6 căn 2PN (+) loại 1

Tầng 6 căn 2PN (+) loại 1