Tầng 6 căn Studio loại 1

Tầng 6 căn Studio loại 1