MẶT BẰNG TẦNG 5

CĂM STUDIO - LOẠI 1

Mặt bằng tầng 5 studio 1

CĂN STUDIO - LOẠI 4

Mặt bằng tầng 5 loại 4

CĂN STUIDO - LOẠI 5

Mặt bằng tầng 5 loại 5

CĂN 1PN

Mặt bằng tầng 5 căn 1PN

CĂN 1PN (+) - LOẠI 6

Mặt bằng tầng 5, 1PN cộng loại 6

CĂN 2PN - LOẠI 3

Mặt bằng tầng 5 loại 3

CĂN 3PN - LOẠI 10

Mặt bằng tầng 5, 3PN loại 10