VẬT LIỆU, TRANG THIẾT BỊ BÀN GIAO CĂN HỘ

SÀN - TƯỜNG

sàn, tường

TRẦN - CỬA ĐI VÀ CỬA SỔ

trần

PHÒNG VỆ SINH

Phòng vệ sinh

THIẾT BỊ BẾP - LAN CAN LOUVER

thiết bị bếp

HỆ THỐNG ĐIỆN - TỦ QUẦN ÁO

Hệ thống điện

DANH MỤC NỘI THẤT RỜI

CĂN A8

Nội thất rời Dragon Fairy căn A8

CĂN B1, B9, A1

Nội thất rời Dragon Fairy căn B1, B9, A1

CĂN A5

Nội thất rời Dragon Fairy căn A5

CÁC CĂN CÒN LẠI

Nội thất rời Dragon Fairy căn còn lại

NHẬN THÔNG TIN BẢNG HÀNG
DRAGON FAIRY NHA TRANG