Trao tặng giải thưởng tại sự kiện ra mắt dự án Flamingo Cát Bà

Trao tặng giải thưởng tại sự kiện ra mắt dự án Flamingo Cát Bà

Trao tặng giải thưởng tại sự kiện ra mắt dự án Flamingo Cát Bà